Koret internt

Korets interne informationer og dokumenter

Dokumenter sendt på mail


Nyeste MKK-Orientering


Kormedlemmer kontaktoplysninger


Nyeste referat fra repetoireudvalget - i referatet står de nyeste beslutninger omkring repetoire. Ændringer sendes ud på mail.


Nyeste referat fra bestyrelsen

Opslagstavlen


Korweekend den 2.-3. november i Messiaskirkens lokaler.

  • Lørdag d. 2. november fra kl. 10-XX
  • Søndag d. 3. november fra kl. 10.00-13.00

HUSK udover noder, at medbringe frokost og drikkevarer til dig selv.

Bestyrelsen sørger for kaffe, te og en småkage.Tips og tricks


Adresser med øve-filer til de fleste store kor-værker

Prøv begge af, da det er to forskellige former og kvaliteter.http://www.cyberbass.com/  Lidt beskrivelse her.

Den valgte stemme spilles på klaver og de øvrige stemmer spilles som baggrundsmusik.


http://www.choralia.net/mp3catalogue.html

Teksten synges med syntetiske stemmer. Det er mp3 filer, der kan afspilles via hjemmesiden. Tempoet kan sættes ned.

Dirigent: Krisztina Vas Nørbæk 
Tlf. 20 88 92 50
E-mail: krisztina@norbaek.dk


Formand: Thea Jensen
Tlf. 39 64 02 04
E-mail: theajensen38@gmail.com